torstai 28. maaliskuuta 2019

POLIISI OTTI KANTAA SUPIN ELÄVÄLTÄ RAATELEMISEEN

Linkki videoon, jonka katsomista tai kuuntelemista en suosittele yhdellekään eläinten ystävälle. En itsekään ole nähnyt kuin ensimmäiset sekunnit, mutta videon sisältö on kuvailtu minulle:

 https://youtu.be/q57LiIHTgD4Tein viime lokakuussa kahdesta henkilöstä rikosilmoituksen aiheena epäilty metsästysrikos ja eläinsuojelurikos.

Jämijärvellä asuva mies oli jakanut facebookin Metsästystä suomalaisittain -ryhmässä videon, jossa hänen koiransa raateli supia, ruskolainen nainen puolestaan oli jakanut kuvan joissa koirat olivat verisen supin kimpussa. 

Blogikirjoitus asiasta löytyy nimellä: Eläinrääkkäystä metsästyksen varjolla.

Mies kehuskeli julkisessa postauksessaan "Emännän tissivälikoiran näyttäneen supille närhen munat" ja kertoi varta vasten olleensa koiransa kanssa etsimässä saalista.

Poliisille mies on kertonut näin: "Teemu Pihlajamäki on päästänyt mäyräkoiransa metsästystarkoituksessa vapaaksi. Mäyräkoira on löytänyt metsästä supikoiran. Miehen tarkoituksena oli lopettaa supikoira asianmukaisesti ampumalla. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska mies ei voinut turvallisesti mennä supikoiran ja mäyräkoiransa väliin puremavaaran takia".

Poliisi päättelee: "Arvioitaessa asiaa kokonaisuudessaan ottaen huomioon edellä mainitut seikat, poliisilla ei ole syytä epäillä asiassa sellaista seikkaa tai tapahtumaa, joka olisi syytä arvioida rikosoikeudellisesti moitittavana tekona ja siten aloittaa asiassa esitutkinta".

Nainen kirjoitti facebookissa kuvan kommentiksi:

"Hyvä karsia pois. Ampuu vaa ja jos koira itse tappaa ni säästyy paukut."
Toiselle henkilölle hän oli kommentoinut: "Potkase sitä supia ja kato mite koira reagoi.  Jos se sais niist pikkuhampaist osumaa ni jos suuttuis. Noi meijä, 3 spk ja 1 kkk kyl vaa ite reppii ja tappaa. Yleensä, se alkaa niskasta ja puree vanhin narttu kaikki luut".

Poliisille nainen selitti, että hänen laittamassaan facebook-kuvassa on kyse metsästystilanteesta. "Supikoira lopetettu asianmukaisesti ampumalla. Supikoira on ollut jo kuollut siinä vaiheessa, kun koirat ovat käyneet siihen kiinni." 

Tekstit, jotka nainen on facebookiin kirjoittanut, ovat kuulemma mustaa huumoria, jota tapahtuu metsästäjien kesken (!).

Kuten miehenkin tapauksessa, poliisi on valinnut ennemmin uskoa epäillyn selityksen kuin ilmiselviä todisteita.

Savon Sanomissa kerrottiin 12.4.2016, että vieremäläinen mies oli tuomittu raa'an metsätysvideon kuvaamisesta:

"Poliisi löysi raakoja videoita metsästyskoirien koulutuksesta suden salakaatotutkinnan yhteydessä. Toisella videolla neljä koiraa haukkui ja raateli mäyrää ja toisella videolla kaksi hirvikoiraa raateli hirvenvasaa.

Paikalla olleet miehet eivät kiirehtineet erottamaan koiriaan eläimistä eivätkä lopettamaan kärsivää eläintä vaan kuvasivat tilanteet. Mäyrävideo on kuvattu kaksi vuotta sitten huhtikuussa Vieremällä.

Vieremäläinen mies selitti oikeudessa, ettei hän voinut ampua mäyrää, koska riski osua koiriin olisi ollut liian suuri. Hän yritti ottaa mäyrän kiinni, mutta se puri häntä. Hän päästi koirat mäyrän kimppuun kouluttamistarkoituksessa.
– Koirien opetustarkoituksessakaan ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä riistalle. Mäyrä olisi pitänyt lopettaa viivytyksettä. Tällaista videolla näkyvää tilannetta ei pitäisi syntyä, kihlakunnansyyttäjä vastasi.

Vieremäläinen mies sai 35 päiväsakkoa eläinsuojelurikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Maksettavaa kertyi 1 015 euroa."

JK. Siltä varalta, että joku nyt närkästyy videon ja kuvan jakamisesta, tiedoksi: henkilöt on ensin itse jakaneet nämä julkisesti, toinen vieläpä isossa fb-ryhmässä, joten turha jälkeenpäin enää mieltänsä pahoittaa.

torstai 21. maaliskuuta 2019

VERILÖYLY KANITARHALLA

Päivitetty 25.3. Kysyin eläinten omistajalta Porin Puskaradio -fb-ryhmässä ammuttujen kanien määrää. Eläinlääkärit olivat hänen mukaansa lopettaneet kymmeniä kaneja, mutta Petri Grönroos laskutti silti 233 (sic!) kanin ampumisest, vaikka eläinlääkäri väitti lopetettujen kanien määräksi 223. Ks. lasku blogin lopussa.

22.3.2019 Porin kaupunki maksanut Petri Grönroosille myös yli 1.700 euroa aiheettomasti huostaanotettujen kissojen hoitomaksua, vaikka hän ei ole virallinen kissarankkuri. Ks. lasku blogin lopussa.

Porin kaupungin terveystarkastaja hankki miehelleen lisätuloja valtuuttamalla tämän ampumaan kaneja, vaikka valvontaeläinlääkärin päätöstä asiasta ei vielä ollut. Petri Grönroos nettosi kanien lahtaamisesta yli 900 euroa. (Grönroos on muuten SEY:n eläinsuojeluneuvoja!)

Referoin blogissa Turun hallinto-oikeuden tällä päivämäärällä annettua 44-sivuista päätöstä koskien eläinten omistajan kantelua.


                                                                          

               
           Valvontaeläinlääkäri Mari Nevanpää ja terveystarkastajan puoliso, eläinsuojeluneuvoja
           Petri Grönroos itse teossa

Lavialaisella tilalla oli mm. kaneja ja siipikarjaa sekä lemmikkeinä koiria, kissoja ja orpopentuna pelastettu kettu. Valvontaeläinlääkäri Mari Nevanpää ja terveystarkastaja Satu Grönroos tekivät sinne tarkastuskäyntejä syksyllä 2017.

KISSAT

¨Tilalla oli kuusi kissaa, jotka otettiin huostaan, hoitajaksi määrättiin Petri Grönroos."

"Kissoista kaksi on kaupungineläinlääkäri Pilvi Vaajakarin niille 3.11.2017 tekemän tarkastuksen jälkeen määrätty lopetettavaksi, sen mukaan kuin 1.12.2017 päivätystä Vaajakarin allekirjoittamasta päätösasiakirjasta X/2017 tarkemmin käy ilmi."

Ensimmäisestä kissasta hallinto-oikeus toteaa:
"Sen perusteella, mitä päätösasiakirjasta potilaskertomuksineen käy ilmi, ei toisaalta voida myöskään pitää selvitettynä, etteikö kissa olisi voinut parantua sille annettavalla asianmukaisella hoidolla."

"Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kysymyksessä on ollut omistajaltaan eläinsuojelulaissa tarkoitetuin välittömin toimenpitein hoitoon otettu eläin, viranomaisella on ollut harkintavaltaa päätettäessä siitä, pyritäänkö eläimellä todettu sairaus hoitamaan vai lopetetaanko eläin. Määräys kyseisen kissan lopetttamisesta ei tässä tilanteessa ole sillä todetut oireet huomioon ottaen ollut lain-
vastainen. Valitus on tämän kissan lopettamisen osalta siten hylättävä."

Toisesta kissasta hallinto-oikeus toteaa: "Lopetuspäätös on kissan osalta eläinsuojelulain vastainen. Koska kissa on lopetettu, päätöksenkumoamiseen sen osalta ei kuitenkaan ole enää syytä."

KANIT

"Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen muun ohella, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen kuten puolisolle."

"Valvontaeläinlääkärin lausunnon mukaan 30.10.2017 on lopetettu 124 kania ja seuraavana päivänä 103 kania. Osa kaneista on lopetettu eläinlääkärin antamalla ruiskeella. Pääosan lopetuksista on suorittanut Satu Grönroosin puoliso Petri Grönroos ampuma-aseella."

"Petri Grönroos on myös kuljettanut lopetetut kanit niiden lopettamispäivänä jäteasemalle lukuun ottamatta kahta kania,
jotka on toimitettu Eviraan niiden sairauden syyn selvittämiseksi."

"Strömsön mukaan valvontaeläinlääkäri Nevanpää on antanut asiassa ensimmäisen valituskelpoisen päätöksen vasta 31.10.2017, kun eläimet oli jo lopetettu tai viety muualle hoitoon. Kuulemiskirjeissä valittajille oli ilmoitettu, että eläinlääkäri
harkitsee kirjeessä ilmoitettuja määräyksiä tarkastuksissa havaitun perusteella."


ESTEELLISYYDEN ARVIOINTI

"Satu Grönroosin puolison Petri Grönroosin kanssa on tuolloin 30.10.2017 ollut sovittuna, että Petri Grönroos suorittaa kanien mahdollisen lopettamisen ampumalla. Asiakirjoissa olevan laskun mukaan hänen palkkionsa on ollut neljä euroa kanilta. Asian ratkaisusta eli siitä, määrätäänkö kaneja lopetettavaksi, on 
näin ollen ollut Petri Grönroosille odotettavissa taloudellista hyötyä. Tällaista taloudellista hyötyä on kanien lukumäärä huomioon ottaen pidettävä hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettuna erityisenä hyötynä." 

"Edellä sanotun perusteella hallinto-oikeus katsoo, ettei Strömsön asuinkiinteistöllä 30.10.2017 olleilla kaneilla ole todettavissa olleen sellaisia epäkohtia, että eläinsuojelulliset syyt olisivat vaatineet kanien määrän vähentämistä eläinsuojelulain 44 §:n mukaisin välittömin toimenpitein 30 yksilöön."

"Kyseinen määräys on siten eläinsuojelulain vastainen. Myös päätöksenteko asiassa on tapahtunut lainvastaisesti, koska esteellinen henkilö on edellä todetuin tavoin osallistunut asian käsittelyyn."

KETTU

Kettu ammuttiin kenttäoikeuden määräyksellä. Kyseessä oli siis pikateloitus.

"Asiakirjojen mukaan kyseessä on ollut eläin, joka olisi orpona pentuna otettu hoitoon eläinsuojelulain 13 §:n 1 momentissa sallitulla tavalla ja ollut sittemmin elätettävänä samassa lainkohdassa myös sallitun poikkeuksen mukaisesti 
eläintarhaan verrattavassa pysyvässä eläinnäyttelyssä, kotieläinpihassa. Kettu olisi luovutettu Strömsölle sen johdosta, että sen pitopaikkaa sen pitopaikkaa koskevat tilavaatimukset eivät ole kotieläinpihan olosuhteissa täyttyneet."

"Asiaa koskevan osin puutteellisen selvityksen vuoksi valvontaeläinlääkärin määräys ketun lopettamisesta olisi siten kumottava ja asia palautettava valvontaeläinlääkärille uudelleen käsiteltäväksi. Koska kettu on lopetettu, tähän ei kuitenkaan ole enää syytä."

KISSOJEN JA KOIRIEN HUOSTAANOTTO

"Asiassa ei ole ollut sellaisia eläinsuojelullisia syitä, jotka olisivat vaatineet ryhtymistä toimenpiteisiin kissojen ja koirien välittömän huolenpidon turvaamiseksi. Valvontaeläinlääkärin määräys kissojen ja koirien tilapäiseen hoitoon
ottamisesta on näin ollen eläinsuojelulain vastainen. Päätöksen kumoamiseen ei kuitenkaan ole enää aihetta siltä osin kuin eläimet on myöhemmin lopetettu tai palautettu."

BLOGISTIN HUOMAUTUKSET

Hallinto-oikeus on varsin tervejärkisesti tajunnut, että "lopetuspäätösten kumoamiseen ei ole syytä". Siellä ymmärretään siis sentään sen verran, että jo tapettuja eläimiä ei pystytä herättämään henkiin. Eivät edes kaikkivaltiaat viranomaiset.

Rex-kanit, joita oli sekä myyty lemmikeiksi että pidetty turkis- ja lihakaneina, eivät pärjää Suomen oloissa ilman kunnollista säänsuojaa.  Kahdelle laihalle kanille tehtiin ruumiinavaus ja ne todettiin nälkiintyneiksi. Kuitenkin muiden 223 kanin kiireelliselle lopettamiselle ei ole annettu - ja tuskin tullaan antamaankaan - mitään järkevää syytä. 

225 kanista "osa on lopetettu ampumalla" ja ampumisen hinnaksi on määritelty 4 euroa /nenä. Hallinto-oikeutta ei ole kiinnostanut selvittää, kuinka monta kania on lahdattu ampumalla. Mutta kun 932 eur jaettuna 4:llä on 223 niin siitä voi tietysti tehdä jotain johtopäätöksiä. Nopeastipa Mari Nevanpään lopetusaineet loppuivat eikä uusia tainnut löytyä laukusta seuraavanakaan päivänä?

Petri Grönroos saa pitää palkkionsa. Kissojen ja koirien hoitomaksuista ei ole hallinto-oikeuden päätöksessä mainittu, mutta olen kuullut Porin kaupungin maksaneen rankkurille koirien hoitomaksut. Olettaisin, että myös Petri Grönroosille maksettiin kissojen hoidosta.


Strömsöille myönnettiin 900 euroa oikeudenkäyntikuluihin.


Siipikarjan osalta lahtauskäsky peruttiin. 

Koirista muut palautettiin Strömsölle, paitsi koiravanhus, jonka valvontaeläinlääkäri omavaltaisesti muilutti tämän entiselle omistajalle.

Kissoista kaksi lopetettiin eläinlääkäri Pilvi Vaajakarin määräyksellä. Hallinto-oikeus totesi kissojen - kuten muidenkin tilan eläinten osalta - että niiden lopettamiseen ei ollut eläinsuojelullista syytä. Ainoa syy oli se, että "eläinsuojeluviranomaiset" halusivat niin.

Näin tuli jälleen kerran todetuksi, että viranomaiset voivat mielensä mukaan tapattaa eläimiä - vieläpä raa'asti - joutumatta edesvastuuseen teoistaan.

Lasku kissojen hoidosta:Lasku kanien ampumisesta: