torstai 21. maaliskuuta 2019

VERILÖYLY KANITARHALLA

Päivitetty 22.3.2019: Porin kaupunki maksanut Petri Grönroosille myös yli 1.700 euroa aiheettomasti huostaanotettujen kissojen hoitomaksua, vaikka hän ei ole virallinen kissarankkuri. Ks. lasku blogin lopussa.

Porin kaupungin terveystarkastaja hankki miehelleen lisätuloja valtuuttamalla tämän ampumaan kaneja, vaikka valvontaeläinlääkärin päätöstä asiasta ei vielä ollut. Petri Grönroos nettosi kanien lahtaamisesta yli 900 euroa. (Grönroos on muuten SEY:n eläinsuojeluneuvoja!)

Referoin blogissa Turun hallinto-oikeuden tällä päivämäärällä annettua 44-sivuista päätöstä koskien eläinten omistajan kantelua.


                                                                                            kuvituskuva

Lavialaisella tilalla oli mm. kaneja ja siipikarjaa sekä lemmikkeinä koiria, kissoja ja orpopentuna pelastettu kettu. Valvontaeläinlääkäri Mari Nevanpää ja terveystarkastaja Satu Grönroos tekivät sinne tarkastuskäyntejä syksyllä 2017.

KISSAT

¨Tilalla oli kuusi kissaa, jotka otettiin huostaan, hoitajaksi määrättiin Petri Grönroos."

"Kissoista kaksi on kaupungineläinlääkäri Pilvi Vaajakarin niille 3.11.2017 tekemän tarkastuksen jälkeen määrätty lopetettavaksi, sen mukaan kuin 1.12.2017 päivätystä Vaajakarin allekirjoittamasta päätösasiakirjasta X/2017 tarkemmin käy ilmi."

Ensimmäisestä kissasta hallinto-oikeus toteaa:
"Sen perusteella, mitä päätösasiakirjasta potilaskertomuksineen käy ilmi, ei toisaalta voida myöskään pitää selvitettynä, etteikö kissa olisi voinut parantua sille annettavalla asianmukaisella hoidolla."

"Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kysymyksessä on ollut omistajaltaan eläinsuojelulaissa tarkoitetuin välittömin toimenpitein hoitoon otettu eläin, viranomaisella on ollut harkintavaltaa päätettäessä siitä, pyritäänkö eläimellä todettu sairaus hoitamaan vai lopetetaanko eläin. Määräys kyseisen kissan lopetttamisesta ei tässä tilanteessa ole sillä todetut oireet huomioon ottaen ollut lain-
vastainen. Valitus on tämän kissan lopettamisen osalta siten hylättävä."

Toisesta kissasta hallinto-oikeus toteaa: "Lopetuspäätös on kissan osalta eläinsuojelulain vastainen. Koska kissa on lopetettu, päätöksenkumoamiseen sen osalta ei kuitenkaan ole enää syytä."

KANIT

"Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen muun ohella, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen kuten puolisolle."

"Valvontaeläinlääkärin lausunnon mukaan 30.10.2017 on lopetettu 124 kania ja seuraavana päivänä 103 kania. Osa kaneista on lopetettu eläinlääkärin antamalla ruiskeella. Pääosan lopetuksista on suorittanut Satu Grönroosin puoliso Petri Grönroos ampuma-aseella."

"Petri Grönroos on myös kuljettanut lopetetut kanit niiden lopettamispäivänä jäteasemalle lukuun ottamatta kahta kania,
jotka on toimitettu Eviraan niiden sairauden syyn selvittämiseksi."

"Strömsön mukaan valvontaeläinlääkäri Nevanpää on antanut asiassa ensimmäisen valituskelpoisen päätöksen vasta 31.10.2017, kun eläimet oli jo lopetettu tai viety muualle hoitoon. Kuulemiskirjeissä valittajille oli ilmoitettu, että eläinlääkäri
harkitsee kirjeessä ilmoitettuja määräyksiä tarkastuksissa havaitun perusteella."


ESTEELLISYYDEN ARVIOINTI

"Satu Grönroosin puolison Petri Grönroosin kanssa on tuolloin 30.10.2017 ollut sovittuna, että Petri Grönroos suorittaa kanien mahdollisen lopettamisen ampumalla. Asiakirjoissa olevan laskun mukaan hänen palkkionsa on ollut neljä euroa kanilta. Asian ratkaisusta eli siitä, määrätäänkö kaneja lopetettavaksi, on 
näin ollen ollut Petri Grönroosille odotettavissa taloudellista hyötyä. Tällaista taloudellista hyötyä on kanien lukumäärä huomioon ottaen pidettävä hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettuna erityisenä hyötynä." 

"Edellä sanotun perusteella hallinto-oikeus katsoo, ettei Strömsön asuinkiinteistöllä 30.10.2017 olleilla kaneilla ole todettavissa olleen sellaisia epäkohtia, että eläinsuojelulliset syyt olisivat vaatineet kanien määrän vähentämistä eläinsuojelulain 44 §:n mukaisin välittömin toimenpitein 30 yksilöön."

"Kyseinen määräys on siten eläinsuojelulain vastainen. Myös päätöksenteko asiassa on tapahtunut lainvastaisesti, koska esteellinen henkilö on edellä todetuin tavoin osallistunut asian käsittelyyn."

KETTU

Kettu ammuttiin kenttäoikeuden määräyksellä. Kyseessä oli siis pikateloitus.

"Asiakirjojen mukaan kyseessä on ollut eläin, joka olisi orpona pentuna otettu hoitoon eläinsuojelulain 13 §:n 1 momentissa sallitulla tavalla ja ollut sittemmin elätettävänä samassa lainkohdassa myös sallitun poikkeuksen mukaisesti 
eläintarhaan verrattavassa pysyvässä eläinnäyttelyssä, kotieläinpihassa. Kettu olisi luovutettu Strömsölle sen johdosta, että sen pitopaikkaa sen pitopaikkaa koskevat tilavaatimukset eivät ole kotieläinpihan olosuhteissa täyttyneet."

"Asiaa koskevan osin puutteellisen selvityksen vuoksi valvontaeläinlääkärin määräys ketun lopettamisesta olisi siten kumottava ja asia palautettava valvontaeläinlääkärille uudelleen käsiteltäväksi. Koska kettu on lopetettu, tähän ei kuitenkaan ole enää syytä."

KISSOJEN JA KOIRIEN HUOSTAANOTTO

"Asiassa ei ole ollut sellaisia eläinsuojelullisia syitä, jotka olisivat vaatineet ryhtymistä toimenpiteisiin kissojen ja koirien välittömän huolenpidon turvaamiseksi. Valvontaeläinlääkärin määräys kissojen ja koirien tilapäiseen hoitoon
ottamisesta on näin ollen eläinsuojelulain vastainen. Päätöksen kumoamiseen ei kuitenkaan ole enää aihetta siltä osin kuin eläimet on myöhemmin lopetettu tai palautettu."

BLOGISTIN HUOMAUTUKSET

Hallinto-oikeus on varsin tervejärkisesti tajunnut, että "lopetuspäätösten kumoamiseen ei ole syytä". Siellä ymmärretään siis sentään sen verran, että jo tapettuja eläimiä ei pystytä herättämään henkiin. Eivät edes kaikkivaltiaat viranomaiset.

Rex-kanit, joita oli sekä myyty lemmikeiksi että pidetty turkis- ja lihakaneina, eivät pärjää Suomen oloissa ilman kunnollista säänsuojaa.  Kahdelle laihalle kanille tehtiin ruumiinavaus ja ne todettiin nälkiintyneiksi. Kuitenkin muiden 223 kanin kiireelliselle lopettamiselle ei ole annettu - ja tuskin tullaan antamaankaan - mitään järkevää syytä. 

225 kanista "osa on lopetettu ampumalla" ja ampumisen hinnaksi on määritelty 4 euroa /nenä. Hallinto-oikeutta ei ole kiinnostanut selvittää, kuinka monta kania on lahdattu ampumalla. Mutta kun 932 eur jaettuna 4:llä on 223 niin siitä voi tietysti tehdä jotain johtopäätöksiä. Nopeastipa Mari Nevanpään lopetusaineet loppuivat eikä uusia tainnut löytyä laukusta seuraavanakaan päivänä?

Petri Grönroos saa pitää palkkionsa. Kissojen ja koirien hoitomaksuista ei ole hallinto-oikeuden päätöksessä mainittu, mutta olen kuullut Porin kaupungin maksaneen rankkurille koirien hoitomaksut. Olettaisin, että myös Petri Grönroosille maksettiin kissojen hoidosta.


Strömsöille myönnettiin 900 euroa oikeudenkäyntikuluihin.


Siipikarjan osalta lahtauskäsky peruttiin. 

Koirista muut palautettiin Strömsölle, paitsi yksi, jonka valvontaeläinlääkäri palautti omavaltaisesti tämän kasvattajalle.

Kissoista kaksi lopetettiin eläinlääkäri Pilvi Vaajakarin määräyksellä. Hallinto-oikeus totesi kissojen - kuten muidenkin tilan eläinten osalta - että niiden lopettamiseen ei ollut eläinsuojelullista syytä. Ainoa syy oli se, että "eläinsuojeluviranomaiset" halusivat niin.

Näin tuli jälleen kerran todetuksi, että viranomaiset voivat mielensä mukaan tapattaa eläimiä - vieläpä raa'asti - joutumatta edesvastuuseen teoistaan.

keskiviikko 30. tammikuuta 2019

NIMIÄ KOIRASUSIEN VERILÖYLYN TAKANA

Päivitetty 31.1.

"...poliisit ampuu kaikki summa mutikassa ja yksikin koira jäänyt kitumaan ja löytynyt jälkikäteen kun muut on ammuttu. Oli mennyt koppiin pakoon." 

Ampumiskäskyn on kuulemani mukaan antanut Helsingin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen.
Sinulle, jonka kirjoituksen kopioin blogiini sinulta kysymättä: olen pahoillani kasvattisi takia. Yhtä pahoillani kuin niiden yli 30 (33?) muun koiran - ja niiden koirien takia, joita poliisi yhä etsii tappaakseen ne!Uskon, että se mitä kerrot facebook-sivullasi, on totta. Siksi, että tuntemani silminnäkijä, joka ei vaitiolovelvollisuuden takia voi kertoa enempää, antoi ymmärtää jutun olevan vielä surullisempi kuin voisi kuvitellakaan.

Ymmärrä kuitenkin, että poliisi takavarikoi koirat ja poliisilla oli päätösvalta noiden koirien kohtalosta. On hyvä, että yksi nimi on nyt selvillä ja se on Anne Hietala. Arvasin jo tämänpäiväisen Iltalehden jutun luettuani, että Hietala on pelkkä "kilpimies" joka toimii ylemmän viranomaisen bulvaanina.

Hietala väittää, että turvaan sijoitetuista koirista "on jo tullut valituksia", vaikka hän ei edes tiedä missä koirat on. Toivottavasti ei koskaan saakaan tietää. Kannattaisikohan Hietalankin keskittyä oikeisiin eläinsuojelurikoksiin eikä jahdata joukkoteloituksesta säästyneitä koiria?

Rikosylitarkastaja  Jonna Turunen on lehtijutun mukaan myös ollut paikalla.

Poliisille "vapaat kädet" antanut läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson on sanonut olevansa täysin syytön koirien lahtaamiseen. Apulaispoliisipäällikkö kuulemma oli käskynjaossa häntä ylempänä. Löfgren-Eriksson vei tarhalta kaksi pientä koiraa turvaan löytöeläinkotiin.

Täytyy kuitenkin muistaa, että Löfgren-Eriksson (ja toinen eläinlääkäri) eivät saaneet mitään aikaan myöskään Luumäen "löytöeläintalon" tapauksessa. Eläimet joutuivat kärsimään siellä hirvittävästi kunnes viimein jotain tapahtui. Kissat ainakin kaikki "jouduttiin" lopettamaan. Olen kertonut tästä blogissani Luumäen olematon löytöeläintalo.

http://lizthecat.blogspot.com/2017/05/luumaen-olematon-loytoelaintalo.html

Kysyin Löfgren-Erikssonilta tästä tapauksesta ja sain kryptisen vastauksen:

"Jos et tiedä niin kun poliisioperaatio on käynnissä on vain ja ainoastaan yhdellä valvojalla oikeus olla ulkona!"

Kysyin eräältä asiaa tuntevalta mitähän tämä mahtaa olla suomeksi. Vastaus:

Kun kysyin eräältä asiaa tuntevalta mitähän tämä on suomeksi, hän vastasi:

"Ainoastaan yhdellä valvojalla oikeus olla ulkona.  Ja mitä se tekee ulkonakaan, koska poliisit ampuu kaikki summa mutikassa ja yksikin koira jäänyt kitumaan ja löytynyt jälkikäteen kun muut on ammuttu. Oli mennyt koppiin pakoon." 

Uskooko joku todella, että tässä jutussa koskaan syyllisiä tullaan syyttämään? No, kasvattajaa toki, mutta hän ei noita koiria tappanut.


Syyllisiä ei koskaan tulla rankaisemaan, mutta julkinen mielipide saattaa tuomita heidät, jos totuus tuodaan esiin.


Ehkä ette uskalla puhua ennen kasvattajan oikeudenkäyntiä. Siellä tulette viimeistään näkemään, että viranomaiset tullaan vapauttamaan kaikesta vastuusta. Ja jos jotain todisteita heitä vastaan olisikin, ne tulevat katoamaan.


Lopetat kirjoituksesi: "Niinkuin epäreilussa maailmassa vaan voidaan toimia." Olen lukenut kirjoituksesi koirasusiryhmäsä ja siinä kerrot sanoneesi läänineläinlääkärille, että haluat kasvattisi takaisin. Niin, tämä maailma on niin epäreilu, että sitä on välillä vaikea käsittääkään. Ne, joille maksetaan palkkaa eläinten suojelemisesta, tapattavat ne brutaalisti ja vielä valehtelevat pelastaakseen perseensä.


Miksi poliisit päättivät ampua koirat mieluummin kuin antoivat ne sijoitettaviksi uudelleen? On kai helpompi ja hauskempi räiskiä liikkuvaan maaliin kuin tehdä sitä ylimääräistä paperityötä minkä koirien uudelleen sijoittaminen olisi vaatinut. 


 Missään sivistysmaassa tämä ei olisi ollut mahdollista.maanantai 28. tammikuuta 2019

VERILÖYLY KOIRASUSIKENNELISSÄ

Ks. myös blogikirjoitus Nimiä koirasusien lahtaamisen takana

Useat mediat uutisoivat, että poliisi "joutui" lopettamaan yli 30 "koiraeläintä". Tosiasiassa poliisi järjesti verilöylyn, jossa tapettiin myös muun rotuisia koiria kuin ns. koirasudet.

Suomessa yleinen on käytäntö, että jos jossain on laajamittaista eläinten kaltoinkohtelua, viranomaiset katsovat toisaalle niin kauan että eläimet "täytyy" lopettaa eläinsuojelullisista syistä.                       kuva koirasusikennelin sivulta

Tässä tapauksessa syyt eivät olleet eläinsuojelulliset vaan kustannustekniset ja se on luettavissa rivien välissä ainakin Iltalehden jutussa. "Eläinsuojelulain mukaan takavarikoitu eläin voidaan heti lopettaa, myydä tai muutoin luovuttaa, jos sen arvo on vähäinen tai eläimen hoidon järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista."


Eräs lukija kysyykin: "Koska joku luo ihmissuojelulain joka mahdollistaa ihmisten lopettamisen köyhyyden, sairauden, sekarotuisuuden, huonojen elinolosuhteiden tmv. syiden takia?." - Kysymys on mielestäni relevantti, koska eläinsuojelun tulisi suojella eläimiä, ei järjestää verilöylyä.


Olen itse harjoittanut "tutkivaa journalismia" ja kirjoittanut blogiini paristakin tapauksesta, jossa eläimet ovat joutuneet suunnattomasti kärsimään eläinsuojeluviranomaisten "katsoessa toisaalle". Näitä uutisoidaan useampi tapaus 
vuosittain, mutta suuri yleisö haluaa uskoa että eläimetkin voivat nukkua turvassa niin kauan kunnes joku iso media kertoo muutakin kuin ns. virallisen totuuden asiasta.

Tunnen koiria lopetettaessa paikalla olleen henkilön. Tässä hänen kertomuksensa:

"Eläinsuojeluviranomaiset ja poliisi pyrkivät vain
ja ainoastaan yhteen lopputulemaan -
he pyrkivät surmaamaan kaikki ko. kennelin koirat :(
Ottamalla kiinni molemmat ko. kennelin aikuiset ja surmaamalla HETI ensimmäiset eläimet, lopulta päästiin
siihen, että kaikki koirat joita ei oltu ehditty toimittaa eri
hoitopaikkoihin - lopetettiin paikan päällä viikonloppuna.
Kaikki koirat eivät todellakaan ole edes mitään
"koirasusia", vaan ihan puhtaita rotukoiria - eri rotuisia.
Kasvattaja on edelleenkin vangittuna ja kun kyseessä on pelkkä, normimuotoinen "eläinsuojelurikos" - vangittuna pitäminen kolmatta viikkoa on lähinnä täysin kohtuutonta.
Tunnetustihan poliisi tykkää ampua eläimiä.
Etenkin kun siitä saa ihan palkkaakin :(
lainaus:
"Helsingin poliisi lopetti 30 koiraeläintä koirasusien kasvattajalta – ”Tämä on kaiken kaikkiaan erittäin 
surullinen tapaus. En valitettavasti voi salassapidon vuoksi edes kertoa MITEN surullinen tapaus tämä kaiken kaikkiaan edes on."

Uskon myös tämän kommentoijan olleen paikan päällä:

"Jos eläimiä tarvitsee lopettaa niin se tulee hoitaa asiallisesti ja kivuttomasti.
Tapaukseen liittyvien poliisien kannattaa varmaan harjoitella "lopettamista" ampumaradalla jos tuon kokoiseen eläimeen ei osu edes kolmella luodilla.
Turhaa kärsimystä kaikille paikalla olleille eläimille ja ihmisille.
Ja sitten kauhistellaan palstoilla kun teurastamolla lammas näkee että edessä oleva saa pulttipyssystä.
Mutta ketään ei kiinnosta kun 30 koiraa on paniikissa juoksentelmassa ympäri tarhoja kun kaveria napsutellaan käsiaseella sinne tänne?

Toivottavasti seuraavan kerran hankitte ammattilaisen hoitamaan homman, tai ehkä mietitte ensin olisiko koirille ollut kodit tarjolla(=oli kun niitä useampi oikeasti osaava ihminen tarjosi)."


Poliisi vihjasi koirasusien mahdollisesti olevan arvaamattomia. Kanta-Hämeen alueella (jossa kyseinen kennelikin sijaitsee) talutushihnassa ollut poliisikoira pääsi raatelemaan lumenauraajan. Tietääkseni hullua koiraa ei ole lopetettu.

Iltalehden juttu löytyy täältä:


https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d53566c3-85d3-4be7-bd94-70b1f0214859


perjantai 11. tammikuuta 2019

AVOIN KIRJE KOSKIEN CANADA GOOSE -TAKKIASI

Arvoisat näyttelijä Mikko Parikka ja tubettaja Pernilla Böckerman,


Tiesittekö,  että Canada Goose käyttää kojootin karvaa?
Kojootit pyydetään raudoilla, joissa ne voivat joutua kitumaan päiväkausia.

Emokojootit, joita pennut odottavat, voivat purra oman tassunsa irti päästäkseen jälkikasvunsa luo.

Eläimet, jotka eivät ansassa ole ehtineet menehtyä esim. verenhukkaan, metsästäjä joko kuristaa, talloo tai nuijii kuoliaaksi.

Arviolta 15 eläintä on kuollut sinun takkisi takia.Myös Canada Goosen käyttämien hanhen- ja ankanuntuvien tuotantotapa on helvetillinen. Mutta en nyt mene siihen.

Mikäli nämä tiedot kauhistuttavat teitä, teillä on nyt tilaisuus luopua näyttävästi takistanne ja kertoa faneillenne miksi niin teette!

lauantai 20. lokakuuta 2018

KULLEKIN ANSIONSA MUKAAN

Jussi Simolinna on se nimenomainen henkilö, jonka olen toivonut saavan palkkansa vielä tässä elämässä. Niin kävikin - hän kompastui omaan näppäryyteensä.

Olen valitettavasti poistanut blogitekstin, jossa kerroin muistojani Pukkilasta ja Simolinnasta, enkä enää jaksa niihin palata. Totean vaan, että tämä Simolinnan testamenttijuttu on osa luonnollista jatkumoa. 


Tässä lyhentämättömänä Virpi Kallion Orimattilan Sanomissa 16.10.2018 julkaistu juttu, jota ei löydy verkosta. Kuva Iltalehdessä myöhemmin julkaistusta jutusta.


Tädin testamentti julistettiin pätemättömäksi - pukkilalaisperhe menetti miljoonaperinnön
Helsingin käräoikeus kyseenalaisti pääperijäksi merkityn, aktiivisesti testamentin laadintaan
osallistuneen veljenpojan toiminnanIltalehti 26.10.2018"Helsingin käräjäoikeus julisti perjantaina viime viikollapätemättömäksi helsinkiläisen naisen vuonna 2011 tekemän testamentin niiltä osin kuin se koski pukkilalaisperheen saamaa miljoonaperintöä. Päätös liittyi Pelastakaa Lapser ry:n, Terho Säätiön ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n sekä kymmenen testatamentin tekijän sukulaisen jättämään moitekanteeseen, jonka oikeus hyväksyi.

Perintöriidassa oli kyse reilun 1.4 miljoonan euron arvoisesta omaisuudesta, jonka pääperijäksi oli merkitty testamentin tekijän veljenpoika, pukkilalainen kuntapoliitikko Jussi Simolinna.


Oikeus määräsi lisäksi, että käräjöinnin hävinneen perheen on maksettava kanteen tekijöiden noin 51 800 euron oikeudenkäyntikulut.

Perintöriidassa oli kyse reilun 1,4 miljoonan euron arvoisesta omaisuudesta, jonka pääperijäksi oli merkitty testamentin tekijän veljenpoika, pukkilalainen kuntapoliitikko Jussi Simolinna.Täti testamenttasi Simolinnalle ja tämän perheelle muun muassa pörssiosakkeita ja asunto-osakkeen, joiden arvo nousi yhteensä noin 1,1 miljoonaan euroon. Veljenpoikaa lukuunottamatta muiden sukulaisten perintöosuus jäi 20 000 euroon per edunsaaja.


Käräjäoikeuden mukaan testamentti ei vastannut Pukkilasta kotoisin olleen, vuonna 1928 syntyneen naisen omaa viimeistä tahtoa. Oikeus katsoi, että vuonna 2015 kuollut lapseton rouva sairasti testamentin tekoaikaan keskivaikeaa muistisairautta eikä ollut henkisiltä kyvyiltään testamenttauskelpoinen.


Uudessa testamentissa ei mainittu lainkaan järjestöjä tai muita hyväntekeväisyyskohteita, jotka kuuluivat naisen kuoleman jälkeen pankin tallelokerosta löytyneen, vuonna 2005 laaditun testamentin edunsaajiin. Simolinna sen sijaan ei ollut aiemman testamentin varojen saajien joukossa. Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa käytettävän oikeusnkäymiskaaren perusteella joko hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.


Testamentintekokykyä ei selvitetty


Käräjäoikeuden mukaan "testamentin laatimisessa on ollut lukuisia seikkoja, joiden perusteella voidaan asettaa kyseenalaiseksi, vastasiko testamentti (testamentin tekijän) viimeistä tahtoa".


- Testamentin suurin saaja, Jussi Simolinna, on järjestellyt testamentin, eli hän on ollut yhteydessä lakimieheen, Martti Merraan, joka testamentin on laatinut. Simolinna on ilmoittanut testamentin sisällöin Merralle. Testamenttia on tämänkin jälkeen viilattu Simolinnan kanssa, toteaa käräjäoikeus.

Simolinna on kokoomuslainen kunnanvaltuutettu ja mm. entinen käräjäoikeuden lautamies ja pukkilan kunnanhallituksen ex-puheenjohtaja. Merra on oikeustieteen kandidaatti, nykyinen Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja ja ex-kuntapoliitikko, joka takavuosina toimi mm. Espoon hallituksen kokoomuslaisena puheenjohtajana.

Merra oli testamentin toinen todistaja. Hän tapasi laitoshoidossa olleen testamentin tekijän ensimmäisen kerran allekirjoitustilaisuudessa ja kertoi oikeudessa, että hänellä ei ollut keinoja arvioida tekijän testamenttauskysyä. Toinen todistaja oli hoitaja, jonka piti ainoastaan todistaa normaaliin kommunikaatioon kykenemättömän tekijän tuherruksenomainen allekirjoitus oikeaksi.

Kumpikaan todistajista ei oikeuden sanoin varmistanut naisen testamentintekokykyisyyttä eikä asiasta hankittu lääkärinlausuntoakaan.

Simolinnan osallistumista testtamentin allekirjoitustilaisuuteen käräjäoikeus piti hyvin poikkeuksellisena.

Hyväntekeväisyyskohteet katosivat


Oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että testamentissa ei mainittu ainuttakaan hyväntekeväisyyskohdetta eikä siinä ollut aiemman tesstamentin tapaan mitään mainintaa hautausjärjestelyistä tai irtaimistosta. Käräjillä kuultu todistaja alleviivasi, että testamentin tekijä halusi tulla muistetuksi hyväntekijänä, ja että irtaimisto oli hänelle tärkeä, koska siihen liittyi historiaa.


Kymmenen vuotta ennen naisen kuolemaa tehty testamentti oli kaksiosainen.


Kärkeen oli kirjattu legaatit eli erityiset jälkisäädöslahjoitukset, joiden mukaan asunto-osakkeen saa sisaren tytär ja Pukkilan seurakunnalle lahjoitetaan 3 360 eruoa käytettäväksi kirkon 200-vuotisjuhliin.


Lopusta omaisuudesta Pelastakaa Lapset, Terho Säätiö ja Lastenklinikan Kummit määrättiin saamaan kukin 20 prosenttia - noin 200 000 euroa - käytettäväksi muun muassa saattohoitokodin toimintaan ja syöpäsairaiden lasten virkistyskäyttöön. Loppuosa eli yhteensä 40 prosentin siivu osoitettiin nimeltä mainiten tietyille naisen sisarusten lapsille ja lastenlapsille.

Simolinna mainittiin vain testamenttiin kuuluneessa monisivuisessa ja yksityiskohtaisessa irtaimistoluettelossa. Täti halusi hänen saavan esimerkiksi jugend-pannumyssyn, akullisen ikkunanpesimen, puurolusikan sekä miehensä kalvosinnapit ja kunniamerkit."torstai 18. lokakuuta 2018

ELÄINRÄÄKKÄYSTÄ METSÄSTYKSEN VARJOLLA

Jos ns. siviili runtelee eläintä, häntä pidetään psykopaattina. Kun metsästäjä antaa koiriensa raadella kissan kuoliaaksi, hänestä tulee hylkiö. - Mutta kun metsästäjä toimii samoin metsänelävän kohdalla, se on "normaalia miehistä urheilua". Kuinka kauan vielä siedämme tätä?

EU on julistanut supikoiran torjuttavaksi vieraslajiksi 2017. Se on johtanut supien laajaan ja raakaan tappamiseen. Erityisen suosittua on "urheilu", jossa koira/koirat raatelevat supin kuoliaaksi.
Facebook-ryhmässä Metsästystä suomalaisittain on jaettu raaka video, josta olen tehnyt rikosilmoituksen. Ryhmän kuvauksessa sanotaan näin: 
"3. Ryhmässä myös huumoripainotteisia videoita ja kuvia, mikäli ne ahistaa niin siirry pois ryhmästä ja hae lähikaupastasi paketti folioo."

Ryhmän ylläpitäjien Jape Rissanen, Henry Luusua ja Jarmo Lappalainen mielestä siis huumoria on se, että avuton metsäneläin raadellaan kuoliaaksi?

"Aida-mäyräkoira tappaa videolla supin ja omistaja kuvaa julmuuden ja kannustaa vieressä koiraa tappamaan!? Tällainen metsästys on rikollista!"

Linkki karmeaan videoon on tässä: https://www.facebook.com/groups/1763886427167470/. Video on jaettu Metsästystä suomalaisittain -nimisessä ryhmässä, eikä julma rikos tunnu häiritsevän ryhmän suomalaisia metsästäjiä."

Teksti lainattu facebook-ryhmästä Äärimetsästäjät ja muut susivihaajat.

Videon postaaja, jämijärviläinen Teemu Pihlajamäki, kuvailee: "Emännän tissi väli koira näytti supille närhen munat eli aidan ensimmäinen supikontakti. Lähettiin aamulla kattomaan yhden ladon alta löytyykö mitään ei löytyny sit lähettiin käymään peuran ruokinnalla J juuri oli ollu supin poika syömässä siellä ja tässä loppu tulos"

Videolla Pihlajamäki yllyttää koiraansa supin kimppuun, naisäänen kannustaessa taustalla.

Video on kuulemani mukaan poistettu Metsästystä suomalaisittain-ryhmästä. Liian myöhään, koska se on jo poliisilla. Poliisi pyysi videona samana päivänä kuin olin tehnyt rikosilmoituksen Pihlajamäestä. 

Tällaisia videoita on paljon metsästysharrastajien facebook-ryhmissä sekä youtubessa. Yleensä ne kuitenkin postataan väärällä nimellä.

Vahtolainen Daniela Eleonore Turunen oli postannut kuvan kahdesta suomenpystykorvasta supin kimpussa. Kuvateksti: "Hyvä karsia pois. Ampuu vaa ja jos koira ite tappaa säästyy paukut."


Janne Häkkinen suree sitä, että hänen koiransa ei halunnut tappaa supia. Turunen neuvoo: "potkase sitä.supia ja kato mite koira reagoi" "Jos se sais niist pikkuhampaist osumaa ni jos suuttuis. Noi meijä. 3 spk.ja 1. kkk kyl vaa ite reppii ja tappaa. Yleensä, se alkaa nsksta ja puree vanhin narttu kaikkk luut"

Satu Rämän kommentti on raakuudessaan omaa luokkaansa: 

"Supikoira on tällä hetkellä luokiteltu lähes lainsuojattomaksi. Ja sen takia et tarvitse erityislupaa supin metsästämiseen. Koira toimii tässä työkaluna siinä missä asekin. Eli saa tappaa supin."

Olen tehnyt myös Turusesta rikosilmoituksen.

Kehotan jokaista, joka löytää eläinrääkkäyskuvastoa jonkun omalla nimellä postaamana, tekemään rikosilmoituksen. Netin kautta ilmoituksen teko kestää 5-10 minuuttia (kuvamateriaali liitteenä mukaan, tallenna mahdolliset videot tutkinnanjohtajalle lähetettäväksi). Myöhemmin joudut ehkä näkemään sen verran vaivaa, että kysyt ko. poliisipiiristä ilmoituksesi R-numeron ja tutkinnanjohtajan (n. kaksi viikkoa menee siihen, että ilmoitus kirjataan järjestelmään).perjantai 12. lokakuuta 2018

ERITTÄIN SALAISTA ELÄINSUOJELUA

Ne on eri miehet kun puhuu ja tekee, eläinsuojelussakin.


Kuvan video ei liity mainitsemiini rikosilmoituksiin.

Tein viime viikolla kaksi rikosilmoitusta henkilöistä, jotka laittoivat nettiin todisteita koiriensa kuoliaaksi raatelemista supikoirista (ks. blogikirjoitus Eläinrääkkäystä metsästyksen varjolla).

Toisessa tapauksessa oli olemassa myös videomateriaalia, mutta itselläni ei ollut pääsyä siihen, koska video oli suljetussa facebook-ryhmässä. Videon oli sieltä "erittäin salaiseen facebook-ryhmään" jakanut LSL Tapiolan Sari Kantinkoski. Kantinkoski ei ollut tehnyt rikosilmoitusta, mutta oli kuulemma puhunut asiasta Turun piirin "ainoalle täysijärkiselle poliisiille". Tämä oli luvannut, että asia tutkitaan, jos heille lähetetään materiaalia. Karikumpu ei kuitenkaan jostain syystä tehnyt rikosilmoitusta.

Kun Kantinkoski kuuli, että poliisi oli aloittanut tutkinnan ja odotti videota, hän kuulemma oli raivostunut totaalisesti. Leena Iivola komppasi. Koko asia oli nyt pilattu, kun allekirjoittanut oli tehnyt rikosilmoituksen ja vieläpä kirjoittanut asiasta blogissaan. Mikään media ei kuulemma tämän jälkeen enää kiinnostuisi asiasta. Leena Iivonen komppasi.


Koska henkilö, joka oli videon ryhmästä ladannut, ei osannut pakata tallentamaansa videota niin että sen voisi lähettää emailitse, pyysin apua Suomen Suden Carina Lintulalta, jonka tiesin olevan tuossa erittäin salaisessa ryhmässä. Hän ei vastannut viestiini, enkä tiennyt saiko hän sitä, koska hän ei ole facebook-kaverini ja näin ollen viestin lukeminen ei näy. 


Pian Lintulan luottoystävä Piitu Laaksonen otti minuun yhteyttä kysyen mistä olin saanut kyseisen videon. Luulin, että hyvin salaisessa ryhmässä oli jo puhuttu poliisitutkinnasta. Myöhemmin kuulin, että Laaksosta ei oltu huolittu kyseiseen ryhmään. Lintulan oli siis täytynyt saada viestini, mutta ainoa mikä häntä kiinnosti oli se kuka oli "vuotanut" videon ryhmästä.

Olen alkanut käyttää termiä "suomalainen kansanluonteettomuus". Se näkyy tietysti eläinsuojelussakin. Hyvin harva eläinsuojelija ajattelee, mikä on oikea menettelytapa käsillä olevassa tilanteessa. Vaan: joutuuko hän mahdollisesti vaikeuksiin, jos puuttuu ilmiselväänkin eläinsuojelutapaukseen. Tai: kuka mahdollisesti suuttuu, jos hän tekee jotain. Ja se suuttuja saattaa olla siis ihan omassa yhdistyksessäkin.


LSL Tapiola haluaa pysyä metsästäjien kanssa väleissä, Suomen Susi ry haluaa pysyä Tapiolan kanssa väleissä. Näin ollen ei ole kauheasti pelkoa siitä, että raaimpiinkaan metsästysrikoksiin löytyisi puuttujia...


Olen itse ottanut yhteyttä Suomen Eläinsuojeluyhdistykseen ja Koiramme-lehteen (Kennelliitto) koirien käyttämisestä riistaeläinten tappamisessa. Edellisestä ole saanut vastausta, jälkimmäisestä liibalaabaa tyyliin "laitontahan tuo ilmiselvästi on". - Metsästäjät ovat suuri ryhmä, jota ei haluta suututtaa.


Karikumpu on vakuuttunut siitä, että rikosilmoitukseni on "turha". Hänen mielestään siis se, että henkilö todistettavasti yllyttää koiransa raatelemaan avuttoman metsäneläimen, ei ole rikos? Karikumpu uskoo myös, että allekirjoittaneelle on kyseisestä rikosilmoituksesta ja blogikirjoituksesta tulossa "rankat oikeudelliset seuraamukset". Mistähän hän tällaisia "tietoja" saa? Pelaako hän kaksilla korteilla?


LSL Tapiola voisi tehdä lausunnon supikoirien metsästyksestä. Netissä on pilvin pimein Suomessa kuvattuja rääkkäysvideoita, joiden kohteena on supi.


Suomen Susi ry:n nettisivut eivät toimi. Olen kuullut huhuja siitä, että yhdistykselle ei pariin vuoteen olisi valittu hallitusta.


Sadistimetsästäjillä ei siis ole hädän päivää kun edes luonnonsuojelijoiden kärkinimiksi profiloituneet eivät tee muuta kuin jauhavat erittäin salaisissa ryhmissään.


Olisiko aika oikeiden luonnon- ja eläinsuojelijoiden astua esiin ja toimia kysymättä lupaa näiltä pönöttäjiltä, saako sanoa tai tehdä! Tarkoitan ihan laillista toimintaa; tiedon jakamista julkisesti ja rikosilmoitusten tekoa sekä erinäisiin tahoihin yhteyden ottoa. Kysymättä yhdistyksen puheenjohtajan tai kenenkään muunkaan mielipidettä!


Jos kävelemme yhdenkin kärsivän eläimen tai vääryyttää kärsineen eläinvainajan ohi - minkä tahansa yhteisen edun nimissä - emme ole oikeita eläinsuojelijoita! JK. Mainittu video saatiin kuitenkin lähetettyä asiaa tutkivalle poliisille. Metsästyksen vastustajat vol. 1 facebook-ryhmässä Piitu Laaksonen kertoi, että mainitut henkilöt kokivat minun astuneen heidän reviirilleen, tyyliin "mä näin sen ensin". Heidän olisi pitänyt saada tehdä rikosilmoitus ja antaa juttu mediaan. - Mitä väliä sillä on, kuka ilmoituksen teki; juttu on nyt tutkinnassa? Ja mediaan he voivat edelleenkin ottaa yhteyttä jos haluavat. Vai aikoivatko he odottaa niin kauan, että ilmoitus on tutkittu? Eikö ole tarkoitus pysäyttää eläinrääkkääjät heti?!